Her kand du laste ned brevet for å søke fri/gyldig fravær fra skolen for å delta i maaverar nal arrangement
 
 

Oslo-erklæring fra LTTE
De tamilske tigrene, LTTE etter Oslo møtene( 8. og 9. juni) har offentliggjort et kommuniké som understreker tamilenes rett til selvbestemmelse.

Tamiltigrene erklærer å finne løsning på konflikten basert på retten til å utøve rett til selvbestemmelse

Her er erklæringen i sin helhet oversatt til norsk: lese mer  


Dikt - Aust-vågøy
Paramilitære aktører
Den skjulte krigføringens viktigste verktøy
Peace and War
Dikt - Fred
Bernt Hauge -en menneskerettighets forkjemper

Copyright © notam.no All rights reserved.
Optimized for IE 5.5 @ 1024x768

Powered by NOTAM