Bilder av nye lokaler

Notam flyttet inn i nye lokaler på Myrens Verksted 21. mai, og etter seks uker med utpakking, snekring og installering begynner vi å nærme oss ferdigstillelse av et flytteprosjekt som har vært planlagt siden 2009! Vi gleder oss veldig over de nye omgivelsene og det potensialet lokalene har for å skape et miljø som er inspirerende for mange – nøkkelordet er tverrfaglighet!

Ett av de store tilleggene i forhold til våre gamle lokaler i Nedre gate er samlokaliseringen med Studiokollektivet, Norsk Komponistforening og NOPA, som disponerer i alt åtte kontorer som kan brukes av interesserte kunstnere som vil ha arbeidssted her.

Lokalene er tegnet av a+form AS arkitekter.

I galleriet nedenfor får dere en første presentasjon av våre nye lokaler. Foto er ved Åsa Maria Mikkelsen. Vi håper å se mange av dere her oppe etter sommeren og utover høsten – det blir mye aktivitet med en åpningsuke i slutten av august, mye kurs- og verkstedsvirksomhet, konserter, presentasjoner og mye annet.

Relokaliseringen av Notam og oppføringen av de nye lokalene ble realisert med støtte fra Rom for kunst.

Hjertelig velkommen til oss på Myrens!