Description of a Picture

Fredag 28. og søndag 30. oktober fremfører Erik Dæhlin sin komposisjon Description of a Picture på galleriet 1857. Verket er bestilt av NOTAM og er støttet av Det Norske Komponistfond og Norsk kulturråd.

Dato og tid: 28. og 30. oktober 2011 kl. 19 og 21
Begrensede antall plasser til hver forestilling
RSVP for å forhåndsbestille

Stykket baserer seg på Heiner Müllers tekst «Bildebeschreibung» fra 1984, som er en primært beskrivende men også dramatisk tekst der et bilde utforskes. Det er en «tableau vivant» – et stadig skiftende landskap der ett bilde plasseres over et annet. Bilder og narrativer blander seg inni hverandre. Teksten er trukket frem fra et arkiv av minner og mulige forbindelser. Handlinger går med andre ord i alle retninger til enhver tid. Det refereres til andre verk og virkeligheter. Likevel kan det spores en viss konsekvens i det som fortelleren sanser.

På forestillingen henges åtte høyttalere ned fra taket etter pianostrenger og posisjoneres i overensstemmelse med bildet bildet beskrevet av Müller. De markerer et visuelt og lydmessig rom. Etter hvert som teksten og lydene beveger seg mellom høyttalerne bygger handlinger, tid og rom seg opp. Teksten leses i tre språk: norsk, tysk og engelsk.

Høyttalerne og elektromagnetiske felt får pianostrengene til å vibrere og skaper langsomme glissandi med feedback. Lydkomposisjonen som utgjør tekstens kontrapunkt – den skjulte planen – er basert på disse feedback-lydene fra pianostrengene, støy og musikalske fragmenter fra tekstlesningen, i tillegg til referansemusikk. Ideen er basert på et bilde, eller mer nøyaktig: på beskrivelsen av det.

Om kunstnerne

  • Erik Dæhlin er utdannet perkusjonist ved musikkonservatoriet i Tromsø, der han fullførte sine studier i 1998. Hun fullførte videre komposisjonsstudiet ved Norges musikkhøgskole i 2006. Dæhlin har fremført på de fleste samtidsmusikkfestivalene i Norge, primært som del av ensemblene NING, Puls Percussion Ensemble og duoen Sploing. Han har produsert CDer og radioopptak. Som komponist har han vært aktiv siden 1997, og har skrevet solo-, kammer- og orkestermusikk i tillegg til instrumentteater og elektroakustiske verk. I senere år har han vært opptatt av musikk som integrerer fremføringsmeteriale som utfolder seg i og utover musikken og i forhold til fremføringsrommet.
  • Heiner Müller (1929?1995) var en tysk dramatiker, dikter, forfatter og teaterdirektør. Beskrevet som teatersjangerens største poet siden Samuel Beckett, er Müller muligens den viktigste tyske dramatikeren i det 20. århundret etter Bertolt Brecht. Hans enigmatiske og fragmenterte verk er et betydelig bidrag til postmoderne teater.

Krediteringer

Stemmer: Duc Mai-The, Ulrikke Døvigen, Hermann Sabado, Selma Lindgren, Cornelia Fiedler, Robert Simon, Erik Dæhlin, Alvhild Dæhlin

Norsk oversettelse: Finn Iunker
Engelsk oversettelse:  Dennis Redmond

Takk til: Finn Iunker, Frédéric Boudin, Notto Thelle, Asbjørn Flø, Cato Langnes, Per-Oskar Leu,
tekniker Svein Inge Nergaard, produsent Morten Kippe, scenograf  Christina Lindgren, Tom Wikne, Pianoverkstedet, Ljudia Grünerløkka, NyMusikk og NOTAM

Et NOTAM bestillingsverk

Støttet av Det Norske Komponistfond og Norsk kulturråd