DIN Is Noise

På neste arrangement i serien Notam Forum med SkRR torsdag den 10. april får vi besøk av indisk-britiske Jagannathan Sampath. Han er en omreisende dataprogrammerer som har utviklet DIN Is Noise -et software musikkinstrument for Windows, Mac OS X og GNU/Linux.

Der tradisjonelle synther ofte bruker oscillatorer med bølgeformer som sinus, trekant, firkant og sagtan tar DIN Is Noise utgangspunkt i Bezier-kurver. Dette er parametriske kurver som ofte brukes innen datagrafikk og -animasjon for å oppnå myke overganger og naturlige bevegelser. Med DIN Is Noise kan man forme sine egne bølgeformer ved å kombinere tre Bezier-kurver på forskjellige måter, og spille med de resulterende lydene på en kontinuerlig skala på en måte som minner om hvordan man spiller på en teremin; man glir oppover og nedover skalaen.

Sampath vil denne kvelden presentere programvaren som han har utviklet, og deltagere vil få muligeheten til å designe sine egne lyder og spille med dem. Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i å delta i dette forumet som har til hensikt å skape et miljø for utveksling av erfaringer blant utøvere og komponister av elektronisk musikk. Vi starter kl 18.

Mer informasjon på: http://www.dinisnoise.org/talk/

Notam Forum med SkRR er støttet av Norsk kulturråd