DSP02

DSP02 er et komposisjons- og lydbehandlingsprogram for unge brukere som kan kjøres på alle datamaskiner.

Beskrivelse

DSP02 består av en mikser hvor lyder settes sammen, og mange småprogrammer for lydredigering og lydbehandling. Disse programmene åpnes i mikservinduet som det er bilde av under. Programmet er lagt opp i et nettsted som inneholder hjelpetekster, læretekster, musikkeksempler og oppgaver for bruk i klasserom og verksteder.

Illustrasjon: DSP02 skjermbildeHvordan er programmet nyttig?

Programmet gjør det lett å komponere elektronisk musikk på enkelt nivå, gjennom redigering og bearbeiding av innspilt eller syntetisk (kunstig) lyd. Programmet bygger på en modell for ikke-linjær, elevsentrert læring, hvor brukerne gjennom sin egen skapende aktivitet finner problemstillinger som de samarbeider med hverandre og/eller verkstedledere om å løse. Programmet regner brukernes kreativitet som viktigere enn gjenskaping etter faste regler i den tidlige komposisjonsvirksomheten.

DSP02 er lett å bruke, og fordrer ingen spesielle forkunnskaper i musikk eller bruk av datamaskiner. Programmet er innrettet mot bruk i skoleverket, først og fremst fra 5. til 10. klassetrinn.

Hvordan virker programmet?

Programmet arbeider både med lydfiler og algoritmiske representasjoner av lyd. Lydfilene tegnes som grafiske figurer på skjermen.

Credits

DSP02 er designet av Jøran Rudi, programmert av Øyvind Hammer, og migrert til nytt GUI av Arne Morken, Vegard Sandvold og Kjetil Matheussen. En komplett liste over bidragsytere finnes her.

Lenker

Programmet gjør bruk av Jsyn fra Softsynth.