Goodbye Intuition

Tirsdag 27. februar 12 – 1.30 er det LAB-konsert i NMHs Levinsal med improvisasjonsmusikerne Andrea Neumann (Tyskland), Morten Qvenild, Ivar Grydeland og noen egenrådige datamaskiner utviklet i samarbeid med oss. Med utgangspunkt i egen «logikk» griper maskinene inn i det improviserte samspillet. LAB-konsertene består av kunstneriske utprøvinger og samtaler med publikum og utgjør en viktig del av prosjektet Goodbye Intuition. Samtalene ledes av kommentator Henrik Frisk. Dette er den første konserten i serien.

Eventet er gratis.

Om prosjektet:

Goodbye Intuition (se hjemmesiden) improviserer deltakerne med «kreative» maskiner. Å spille er kjernen i undersøkelsen, og gjennom erfaring undersøker de følgende spørsmål:

  • Hvordan improviserer vi med «kreative» maskiner, hvordan lytter vi, hvordan spiller vi?
  • Hvordan vil improvisere innenfor et interaktivt menneske-maskin-domene utfordre våre roller som improvisatorer?
  • Hvilken musikk kommer fra den menneskelige maskinens improviserende dialog?

 

Goodbye Intuition er langvarig utviklingsprosjekt som undersøker endringer i persepsjonen hos musikere som improviserer sammen og deres publikum, mens man bruker sanntids datamaskingenerert lydrespons, – en representasjon av en autonom applikasjon relatert til det improviserte musikalske materialet.

Prosjektet tar sikte på å undersøke samarbeidet mellom mennesker og autonome applikasjoner, alt fra et nivå av enkel sjanseoperasjon til implementeringer av mer komplekse læringsalgoritmer, og i siste instans sikter det mot mer sofistikerte eller kanskje til og med tett på menneskelig musikalske interaksjoner fra datamaskinen – for å kunne undersøke innflytelsen som en ganske selvgående, men uforutsigbar agent har på menneskelige musikere, og observere deres endring av perspektiv i løpet av musikalske økter.

Programvarene til prosjektet er laget av Notam. Målet er å gi et sett med applikasjoner med noenlunde modulære (byggeklossaktige) abstraksjoner for de forskjellige funksjonene, for eksempel autonom hendelsesdeteksjon og responsopptak og/eller avspilling, opprettelse av forskjellige arkiver av det mottatte materialet, samt sanntids og frakoblet funksjonekstraksjon, databasesamling og veiledet læring basert på dette, og sist men ikke minst å designe musikalsk atferd som pålegges en rekke valgmuligheter, for eksempel endret avspilling, granulær rekonstruksjon og MIDI-generering.

Foreløpig er det to hovedprogrammer under utvikling, som både er fokusert på arkivering av materialet med ulike detaljnivåer og som genererer lyd med enten endret avspilling eller granulær rekonstruksjon av et gitt materiale basert på flere kriterier av likhet.

Utvikleren er Bálint Laczkó, en ungarsk komponist, live-elektronikk-utøver og utvikler av en rekke lydrelaterte applikasjoner. Han har mastergrad i klassisk og elektroakustisk komposisjon fra Liszt Ferenc Academy of Music i Budapest. For tiden jobber han på Notam. Hans hovedområde i musikk er kammer/ensemble-musikk, kringlyd, materialbasert lyddesign, og anvendelse av forskjellige maskinlæringsalgoritmer, (og mer generelt algoritmiske løsninger) i komposisjon. En rekke av hans verk er tilgjengelige på SoundCloud: