Utstilling på Nasjonalmuséet – Arkitektur

Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter
24. februar 2018–18. mars 2018
Nasjonalmuseet – Arkitektur

Notam samarbeider for tiden med Nasjonalmuséet for kunst, arkitektur og design, arkitektfirmaet Atelier Oslo og Pedagogisk institutt ved Universitetet i Oslo i et forskningsprosjekt om VR-teknologi i formidling av digitalt skapt arkitektur og lyd i virtuelle virkeligheter. Prosjektet ønsker å bidra til nytenkning omkring arkitekturutstillinger og publikums opplevelser gjennom utforskning av forholdet mellom virtuelle og fysiske elementer, og implementering av naturlig og virtuell lyd og akustikk. Utstillingen tilbyr en opplevelse av virtuell og fysisk arkitektur, med tilhørende akustikk og lyd. I tillegg til den omsluttende synsopplevelsen sett gjennom VR-brillene, åpner utstillingen for opplevelser gjennom bevegelse, hørsel og berøring. Skogen i huset er et ledd i et forskningsprosjekt om VR-teknologi i formidling av digitalt skapt arkitektur.

Fra Notam er det Jøran Rudi, Thom Johansen og Bálint Laczkó som deltar. De tilpasser elektronisk akustikk til de kunstige omgivelsene mens de utvikler kunnskap om hvordan fysisk og virtuell akustikk i utstillingsrommene samvirker, hvilke leveringsmetoder som gir best resultater og hvilke kvalitetskrav som må stilles for at simuleringene skal være effektive. I arbeidet bruker de kjente verktøy for signalbehandling og programmerer nye.

Illustrasjonene er Atelier Oslos modeller av prosjektet.

Modeller: Atelier Oslo

 

Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter er et tverrfaglig samarbeid mellom:

•Arkitekt: Thomas Liu, Atelier Oslo As

•VR-utvikler: Ole Petter Larsen, Atelier Oslo, AS

•Lydforsker og utviklere: Jøran Rudi, Thom Johansen og Balint Laczko, Notam

•Kurator utstilling og forsker: Birgitte Sauge, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

•Kurator formidling og forsker: Anne Qvale, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design

•Forskere: Rolf Steier og Palmyre Pierroux, Universitetet i Oslo

Utstillingen er støttet av Kulmedia-programmet i Norges forskningsråd og Sparebankstiftelsen.

Les mer om forskningsprosjektet

Tekst hentet fra Nasjonalmuséets hjemmeside 19.01.2018

Illustrasjon: Atelier Oslo