Marble Surplus

Marble Surplus av Gisle Kverndokk ble bestilt av Den Norske Opera til det nye operahusets åpningssermoni den 12. april 2008. Stykket, for fire slagverkere og elektronikk, ble fremført av slagverkerne i DNOs orkester: Rune Martinsen, Laila Sjørbotten, Jonas Blomqvist og Pål Bugge. Instrumentene var alle laget av tiloversblivende marmorbiter – derav tittelen. Fremføringen fant sted i foajeen før publikum gikk inn i salen.

I desember 2010 kom verket ut på CD som første utgivelse fra Den Norske Opera & Ballett.

Ideen til det 10 minutter lange verket kom opprinnelig fra Rune Martinsen, og gikk ut på å samle sammen biter av marmor fra byggingen av operahuset, som kunne bli skåret til etter komponistens og slagverkernes ønsker. Alle lydene i den elektroniske delen av verket er bygget på opptak av slag, gnissing, skraping og knusing av marmorbiter i ulik form og fasong.

Produksjonen av verket ble et samarbeid mellom Gisle Kverndokk og Notam ved Cato Langnes. Arbeidet var tredelt. Først ble det gjort opptak sammen med musikerne for å produsere lyd til den elektroniske delen av stykket. Videre jobbet Kverndokk og Langnes en ukes tid i studio for å bearbeide opptakene til en 5.1 miks som skulle spilles av i parallell med slagverkernes fremføring. Asbjørn Flø var også med og hjalp med granuleringssyntese av materialet. Til slutt ble det gjennomført prøver med slagverkerne i foajeen på Operaen – det samme stedet som verket ble fremført.

Fremførelsen var en minneverdig del av åpningssermonien og fikk gode omtaler i pressen.