Omni Anima

Kunstnere: Ståle Stenslie og Torgeir Vassvik
Hvor: Samisk senter for samtidskunst, Sámi Dáiddaguovddáš
Når: 2. september - 22. oktober 2017
Notam: Teknologiutvikling, lydteknikk og programmering ved Thom Johansen

Installasjon og konsert

Samisk senter for samtidskunst, Sámi Dáiddaguovddáš 2/9 – 22/10

Performance lørdag 2. september, installasjon til 22. oktober.

Omni Anima er en installasjon som består av en samisk tromme trukket med en elektronisk og følsom sensor, mer elektronikk og 12 høyttalere. Trommehuden registrerer slag, nærhet og fysisk avstand uten at den nødvendigvis berøres, og for eksempel kan lydstyrken endres ved å måle håndens avstand til trommeskinnet. Sensorer sanser brukerens «aura» (kapasitans) nøyaktig fra 0 til 30 cm avstand. På grunn av parametrene de styrer kan dette skape muligheten til å lage nye rytmer og tonaliteter.

Lydsporene i installasjonen er laget av Torgeir Vassvik, som joiker, synger strupesang, spiller gitar, bomme og diverse tradisjonelle instrumenter. Torgeir Vassvik er utøvende komponist, billedkunstner Ståle Stenslie har laget konsept og grensesnitt, og Thom Johansen (Notam) har designet og programmert den tekniske løsningen som blant annet er løst ved hjelp av kapasitive sensorer, Max og Spat, multisensorer, signalbehandling og høyttalerene.

Joik er en spesiell kunstart – blant annet er det slik at man ikke joiker om noe eller noen, men man joiker dem. Torgeir blir dyret, egenskapen eller sjelen han joiker. Verket søker å sette tilhørerne i en transetilstand lik den noaiden brukte joiken til å oppnå. Gjennom transen kunne hen sende frisjelen sin på reiser til andre steder og verdener. Joiking handler om magisk besjeling. Derav også den latinske tittelen: omni = alt og anima = det besjelede, det vil si alt besjeles. Verket Omni Anima søker å koble joikens magiske kvalitet med teknologi. Joik og strupesang formidles, videreføres gjennom interaktiv, omsluttende lyd – holofoni, som Stenslie kaller det. Omsluttende lyd gir en annen lytte- og arbeidsssituasjon enn stereo, og opplevelsen av å være i lyden og kunne bevege seg rundt inne i den gir andre muligheter for et kunstnerisk uttrykk.

Notam har som mål å dyrke nye kunstneriske uttrykk i en rekke sjangere hvor kringlydteknologi spiller en stadig viktigere rolle, og gjennom ulike prosjekter støtter vi utviklingen av grensesnitt, teknologiske løsninger og programvare til bruk for kringlyd.

Torgeir Vassvik (f. 1962) fra Sápmi er ansvarlig for musikk og komponering av Omni Anima. Han er en samisk komponist og vokalist som kombinerer joik og strupesang med tromme og innslag med tradisjonelle instrumenter og naturlyder. Han er av noen kalt for «The Sound Magician». Vassviks albumer Sáivu og Sápmi ble møtt med gode kritikker.
Ståle Stenslie (f. 1965) fra Elverum står for prosjektdesign og utførelse. Ståle Stenslie er norsk kunstner og kurator, med ph.d. fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (2010). I hans eget kunstneriske virke har han vært en foregangsfigur på den internasjonale elektroniske kunstscenen. I tillegg har han vært en eksponent for kognisjons- og persepsjonsmanipulerende kunstprosjekter hvor grensesnittsteknologier og nye digitale verktøyer har utgjort rammen for hans arbeid i områdene kunst, medier og nettverksforskning.
Thom Johansen er ansvarlig for teknikk, lydteknikk og programmering. Han har 12 års erfaring med Ambisonics og er fast ansatt som utvikler hos Notam.
Notam, Det Norske Komponistfond og Kulturrådet har støttet prosjektet.