Torsketromming

John Andrew Wilhite-Hannisdal, Bálint Laczkó, Rebekah Oomen og Pinquins:

Torsketromming er resultatet av et langvarig samarbeid mellom komponistene John Andrew Wilhite-Hannisdal og Bálint Laczkó, forsker Rebekah Oomen, Havforsknings-instituttet, Notam og slagverktrioen Pinquins. Teamet bak Torsketromming har over flere år arbeidet med å ta opp lydene av torskeparringsrop. Disse opptakene har blitt benyttet både til å skape en omfattende komposisjon, og for å forske på hvordan lydene torsken lager påvirker resultatene i parringsritualet. Knytningen mellom forskning og kunst har vært et viktig utgangspunkt for dette arbeidet. Samtidig som prosjektet tar utgangspunkt i forskning på torskens parringsrituale, og belyser det også problematikken omkring støyforurensning i havet. Forskningsteamet og komponistene har arbeidet side om side i undersøkelsen av torskens ritualer, med et felles mål om å undersøke hvordan vi mennesker forholder oss til miljøet, og andre arter. Når torsk samles for å parre seg om våren, er det ikke til-feldig hvilke partnere den velger. Torsken har et komplekst parringsrituale, hvor hannen viser seg fram gjennom trommelyder og danselignende bevegelser. Når hunntorsken er gyteklar, konkurrerer hannene om å tiltrekke seg de mest attraktive hunnene.

Tommelydene, eller musikken, oppstår når hannene slår trommemusklene mot svømmeblæren og produserer rytmer. Under undersøkelsen har teamet sett på hvordan trommeatferden varierer mellom individuelle torsker, og hva som gjør noen individer mer attraktive enn andre. Hanner med større trommemuskler har gjerne flere avkom, noe som kan tyde på at denne trommespillingen er elementær for å tiltrekke seg den rette partneren. Målet med denne forskningen har tildels vært å bidra til tilretteleggingen for en sunnere torskebefolkning i Norge, men også å undersøke hva slags støyforurensning som forhindrer torsken i å reprodusere seg. Sammen med Notam ble det gjort omfattende opptak med hydrofoner og utviklet en komposisjon for slagverk og 3D-lyd. Gjennom dette verket blir lytterne fraktet under vann, midt i en stim av parrende torsk. Det er blitt benyttet avanserte filtrerings- og klassifiseringsalgoritmer basert på maskinlæring for å isolere lydene til individuelle fisker, og på denne måten lage et parringskart. Slik kan lytterne også få høre forskjellige stemmer som om de skulle svømme forbi dem. Sammen med slagverktrioen Pinquins laget komponistene også et slagverk-vokabular basert på de ulike torskelydene. Torsketromming hadde sin urfremførelse under Notams Kringlydsdager på Ultimafestivalen 2021. Verket ble også fremført flere ganger under Barnas Ultimadag.

Foto: Maja Wilhite-Hannisdal og Rebekah Oomen