Erik Dæhlin – Vortex Room

Komponist: Erik Schwensen Dæhlin
Harpist: Sunniva Rødland
Sted: Kunsthøgskolen i Oslo
Dato: 18. og 19. april 2016
Støttet av : Norsk Kulturråd, FFUK, Camac Harps France, Notam
Bestilt av: Notam

Installasjons- og musikkverk

Vortex Room var en sammensmelting av en installasjon og et musikkverk. Komposisjonen ble dannet gjennom både utøverens spill og distribusjon i tid og rom. Rommet var en lydlig og skulpturell utvidelse av harpen idet hver streng på harpen forgrenet seg til et høyttalerelement, som sammen dannet en stor spiralkonstruksjon som omkranset publikum og utøveren.

To hovedidéer lå bak Dæhlin og Rødlands arbeide, nemlig overføring av tonehøyder fra harpens konstruksjon til et romlig parameter og matematiske formler som beskriver hvordan virvler og repeterte mønstre dannes og utvikler seg over tid både med og uten påvirkning fra eksterne krefter.

Et dypere dykk i arkivet

Foto: Mohsen Mathory

Links: