Kurs for viderekomne del 1: Thibaut Carpentier og Spat

13. – 17. november kl 9:30 – 16:00

THIBAUT CARPENTIER: OMSLUTTENDE LYD OG IRCAM SPAT.
Sted: Notams studioer i Oslo
Thibaut Carpentier er en av hovedutviklerne bak Spat, en programvare for spatialisering av lyd i Max. Verkstedet blir en blanding av praksis, veiledning og foredrag.

Program:
Dag 1: Teori om spatialisering og omsluttende lyd, tankene bak Spat.
Dag 1 og 2: Praktisk introduksjon til rammeverket i Spat og grunneksempler i panorering
Dag 2 og 3: Romklang og stråling av lyd. Mer avanserte eksempler
Dag 3: Ambisonics og binaurale teknikker (programvare for sporing av hodebevegelser, VR, osv.)
Dag 4: fokus på Panoramix (1), en ny derivat av Spat som fokuserer på miksing og postproduksjon
Dag 4: presentasjon av IRCAMs siste arbeid innen omsluttende lyd; forskningsprosjekter og kunstneriske produksjoner
Dag 5: Å skrive redskaper for omsluttende lyd (automasjon, DAW-er, algoritmisk komposisjon, kontrollere, integrasjon med OpenMusic (2), objektbasert lyd, etc.)
Kurset er fulltegnet.

Biografi: Thibaut Carpentier er forsknings- og utviklingstekniker på IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique/Musique) i Paris.
Han har studert akustikk ved Ecole Centrale og signalbehandling ved ENST Telecom, og han har vært medlem av CNRS (French National Centre for Scientific Research) og Acoustics & Cognition Research Group siden 2008.
Forskningen hans er sentrert rundt omsluttende lyd, romakustikk, kunstig reverb, analyse og syntese av bølgefelt og komposisjonsverktøy til bruk for omsluttende lyd.
I løpet av de siste årene har han vært den ansvarlige utvikleren bak Ircam Spat, og har vært delaktig i konsept og implementering av den 350-høyttalers matrisen for holofonisk reproduksjon av lyd som står i Ircams konserthall.
I tillegg til arbeidet innen forskning og utvikling har han vært involvert i en rekke kreative prosjekter, som computermusikkdesigner, lydtekniker og vitenskapelig rådgiver for multimediakunstnere og ensembler.

Om IRCAM Spat:
Spat er et program for sanntidsarbeid med kringlyd som gjør det mulig for komponister, lydkunstnere, visuelle kunstnere og lydteknikere å kontrollere lokalisering og plassering av lydkilder i studioer for omsluttende lyd. I tillegg gir Spat en kraftig etterklangsmotor som kan brukes til ekte og virtuelle lydrom. Prosessoren mottar lyder fra instrumenter eller syntetiske lydkilder, legger til spatialiseringseffekter i sanntid, og sender ut signaler for reproduksjon på et elektroakustisk system (høyttalere eller hodetelefoner).
Modulær signalbehandlingsarkitektur og design styres av beregningsmessige effektivitets- og konfigureringshensyn. Dette tillater spesielt enkel tilpasning til ulike flerkanals utgangsformater og reproduksjonsoppsett, over høyttalere eller hodetelefoner, mens kontrollgrensesnittet gir direkte tilgang til perseptuelt relevante parametere for å spesifisere avstands- og etterklangseffekter, uavhengig av det valgte reproduksjonsformatet. En annen opprinnelig egenskap ved Spat er grensesnittet for kontroll av romvirkninger basert på oppfatninger. Dette gjør det mulig for brukeren å intuitivt spesifisere egenskapene til et bestemt rom uten å måtte bruke et akustisk eller arkitektonisk vokabular.

Tekst oversatt fra forumnet.ircam, les mer her:

Illustrasjon fra http://forumnet.ircam.fr/product/spat-en/