+4 °C fra Folgefonna til Nordsjøen

«+4°C – fra Folgefonna til Nordsjøen» er et 30 minutters lydarbeide for 6 høyttalere, der lyden av isbreen Folgefonna ble tatt opp på 25 meters dybde i isen. Opptaket følger smeltevannet nedover til Rosendal, ut i Hardangerfjoden og til Bømlo, der lyden av torsk, snegl og ferger er inkludert. Alle opptak ble gjort med hydrofoner. Installasjonen bestod også av lyd fra brefører Åsmund Bakke som forteller sagn og myter fra Folgefonna.
Winderen fikk av NOTAM til å lage et spektogram i Max/MSP og til Pro-Tools-oppsett for å arbeide med 6 høytalere i rommet. Arbeid med sortering av lydfilene ble også gjort hos NOTAM.

Utstillingen ble vist i Bergen og i Oslo under Ultimafestivalen i 2007.

Mer om verket på Jana Winderens hjemmeside