Samarbeidpartnere

Møte i det nordiske nettverket (Inter Arts Center, Elektronmusikstudion, Notam, Rupert, Dansk Komponistforening). Foto: Mads Kjeldgaard

Notam samarbeider med organisasjoner i inn- og utland for å utvikle og opprettholde en faglig og kunstnerisk diskurs om teknologi i musikk og kunst, og formidlingen av denne. Notam er medlem i Stiftelsen Ultima Oslo Contemporary Music Festival, og bidrar hvert år med produksjoner til festivalen. Notam er en av stifterorganisasjonene til PNEK – Produksjonsnettverk for Elektronisk Kunst, og er en node i dette nettverket. Nettverket omfatter også BEK, Atelier Nord TEKS, i/o/lab, Dans for voksne, Piksel, Lydgalleriet, Atopia, Kunsthall Grenland og Utsikten.

Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Kunsthøgskolen i Oslo, Norsk Komponistforening, NOPA og Ny Musikk bidrar stadig til utviklingen av Notam. Andre samarbeidspartnere er Drivhuset Musikkverksted, Eivind Grovens Institutt for renstemming, Henie Onstad Kunstsenter, Norsk Teknisk Museum, NRK, OCA Office for Contemporary Art Norway, Oslo Open, Tape to Zero og WintherStormer.

Internasjonale samarbeidspartnere er University of Huddersfield, De Montfort University, Birmingham Music Conservatory, University of Greenwich, Ircam, GRM Paris, ZKM, IEM Graz, ICMA International Computer Music Association, NIME New Musical Interfaces for Musical Expression, EMS Network, Organised Sound med flere.

Stiftere

Notams stiftere er:

 • NKF – Norsk komponistforening
 • NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere
 • NICEM – Norsk avdeling av International Confederation for Electroacoustic Music
 • Ny Musikk
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, akustikkgruppa
 • Norges musikkhøgskole
 • Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design – Griegakademiet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Universitetet i Oslo, Institutt for musikkvitenskap
 • Norske Billedkunstnere (NBK)
 • Unge Kunstneres Samfund (UKS)

Notam er støttet av: