Brønnen som hvisker om natten

Tone Myskja, Zoe Christiansen, Sven Erga
En rom-, lyd- og videoinstallasjon for barn og voksne som ble vist på Henie Onstad Kunstsenter 12. – 27. april 2008.
Rom- og videodesign: Tone Myskja, Zoe Christiansen Lyddesign: Sven Erga Objekter: Zoe Christiansen
I boken Mio min Mio beskriver Astrid Lindgren en brønn som kan huske alle glemte eventyr og sanger. Brønnen ?hvisker og mumler, den blar i den visuelle erindringsboken. Brønnen har tråder langt inn i det underbeviste. Den er et øye, sinnets speil fylt med lengsler og tapt hukommelse. Det er den brønnen du og jeg har ligget og kikket ned i mens vi har latt en spyttdråpe synke mod dypet, ? og talt sekundene det tok den for å nå bunnen. Med ekkoet fra våre stemmer, tok den oss med inn i selve hjertet av alle eventyrs mor, barndommens land, følelsenes land?..?
Rom- lyd- og videoinstallasjonen Brønnen som hvisker om natten av Zoe Christiansen, Sven Erga og Tone Myskja er en reise i noen av de viktigste temaene i klassisk skandinavisk og europeisk eventyr. Det visuelle uttrykket henter på sin side inspirasjon fra den klassiske romantikken, psykoanalysen og de første stumfilmene fra overgangen til det 20.århundret.
Formen er nåtidig og er utformet slik at det kommuniserer både med barn og voksne. Installasjonen vil oppleves som et audiovisuelt landskap med mange lag. Et sanselig sted hvor tiden stopper opp. Hvor barn og voksne kan være sammen, og hvor vi kan begynne å huske ting vi har glemt.
Zoe Christiansen, Sven Erga og Tone Myskja jobber alle i grenseland mellom installasjon og videokunst, ofte i tilknytning til sceniske uttrykk. De har samarbeidet siden 2006 og har laget en rekke video- og lydinstallasjoner i Danmark og i Norge, blant annet ?De Røde Sko? og senest ?Alfabet? på Nasjonalbiblioteket i Oslo.
Tone Myskja har billedkunstutdannelse og har siden 1994 deltatt på en rekke gruppe- og separatutstillinger. Siden 2000 har hun jobbet i krysningsfeltet scenekunst-billedkunst, gjennom flere samarbeidsprosjekter både i utstillingssammheng og på det sceniske feltet.
Zoe Christiansen og Sven Erga er kjent for sitt arbeide med performance og installasjon gjennom prosjektene Hollow Creature og Mobile Homes. De arbeider i et multimedialt landskap, hvor de ulike uttrykkene befinner seg i et dramaturgisk spenningsfelt med referanser til både scene- og utstillingsrommet. Sammen har de produsert flere prisbelønnede arbeider.
Brønnen er produsert med støtte fra Norsk Kulturråd og NOTAM.