EØS-samarbeid med Polen

Et nytt samarbeid mellom polske Foundation 4.99 i Warszawa og NOTAM i Oslo skal kaste nytt lys på tidlige elektroniske arbeider av Arne Nordheim, Kåre Kolberg og Eugenius Rudnik, som både Kolberg og Nordheim samarbeidet med i Warszawas Studio Eksperymentalne på 60- og tidlig 70-tall. Rudnik hadde bakgrunn fra et tidligere studio i Køln, der også Stockhausen arbeidet, og bragte de norske komponistene i nær kontakt med den tradisjonen som var i ferd med å forme seg. Samarbeidet skal blant annet resultere i ny-utgivelser av elektroniske musikkverk av Arne Nordheim og Kåre Kolberg og nye verk av Maja Ratkje og Helge Sten.

Prosjektet, som bærer tittelen Eastern Waves: Warsaw-Oslo, skal ha en varighet på 2 år og var en av 24 polsk-norske prosjekter som nylig fikk tildelt midler via EØS-midlene. NOTAM er en av 37 aktører i det norske kulturfeltet som er representert i denne tildelingsrunden. Det polske kulturdepartementet har offentliggjort at prosjektet får en støtte på ca. en halv million kroner, omregnet fra polske zloty.

Sporene til den europeiske tradisjonen er lett å følge i både teknisk og kunstnerisk perspektiv, og det er dette samarbeidet på tvers av landegrensene som videreføres i prosjektet Eastern Waves. Det transeuropeiske innslaget er ikke mindre sterkt i dag enn på 60-tallet, og prosjektet viderefører oppmerksomheten på dette gjennom et komposisjons- og turnésamarbeid mellom norske og polske komponister. Fra Norge vil Helge Sten og Maja Ratkje spille med originalmateriale fra Rudnik, Kolberg og Nordheim, og Ratkje vil også delta i turnésamarbeid med de polske partnerne i prosjektet. I løpet av høsten 2014 vil prosjektets Oslo-konsert finne sted.

Prosjektet består kort beskrevet av kvalitetssikrede utgivelser av Kolbergs og Nordheims verk, ledsagende tekster som plasserer arbeidene i både europeisk og norsk kontekst, innspillinger av komposisjoner fra Stens og Ratkjes hånd, og endelig konserter der materiale presenteres i en samtidsramme for dagens publikum.

Vi gleder oss over tildelingen, og ser frem til et fruktbart samarbeid med Foundation 4.99!