Lytting, lek, læring

Høsten 2010 utførte bidro NOTAM til en foredragsserie på oppdrag fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Målgruppen var lærere på ungdomskoletrinnet, med et tverrfaglig perspektiv på hvordan man kan jobbe med musikk, matematikk, kunst og teknologi. Tilhørere var dermed lærere både innen estetiske fag og realfag.

Foredragsholdere var Leif Bjørn Skorpen fra Høgskolen i Volda og Notto J. W. Thelle fra NOTAM. Fokuset for Thelles foredrag var NOTAMs programvare DSP. Det ble gitt en generell innføring i musikkteknologiens nyere historie før det gikk over i en demonstrasjon av programmet og hvilke styrker det har som et pedagogisk verktøy for barn på ungdomsskoletrinnet.

Foredragene ble gjennomført i Bodø 18. september, Oslo 20. oktober og Tromsø 19. november. Ansvarlig for det praktiske rundt arrangementet var Arild Johnsen fra Kunst- og kultursenteret.

Presentasjonen til Thelle har blitt tilpasset pdf-format og kan leses her.