SE OG HØR

Utstillingen på Sandnes kunstforening setter fokus på to av våre viktigste sanser ? syns- og lyttesansen. SE OG HØR består av kunstverk laget av sju kunstnere og verkene er installasjoner med lydkilder i en eller annen form.

Lydkunst (sound art) har sitt utspring i begynnelsen av 20. århundret i forbindelse med utviklingen av den abstrakte kunsten. I 50-årene blev lydkunsten videreutviklet av bl.a. komponisten og billedkunstneren John Cage. Fra 90-tallet har det vært et sterkt økende fokus på lydkunsten, og et stort antall billedkunstnere drar lyd inn i verkene sine.

I utstillingen SE OG HØR vil sju kunstnere vise ulike måter å bruke lyd på ? det blir en spennende blanding av uttrykk, ikke bare for hørselen, men også for andre sanser. De sju kunstnerne er: Mårten Bergkvist, Linn Halvorsrød, Tone Myskja, Anne Marthe Dyvi, Øyvind Mellbye, Siri Austeen og duoen Helene Nielsen/Norunn Fresvig.

Verket til Siri Austeen ? Lyder som Vågan? ble vist første gang på Henie Onstad Kunstsenter vinteren 2008?2009 i forbindelse med NOTAMs lydkunstutstilling Absorpsjon og resonans. Verket er basert på et samarbeid mellom skoleelever i Vågan kommune i Lofoten i 2007, der ideen om utvikling av offentlig kommunelyd ble etablert. Austeen fokuserer på lytting som en kreativ prosess, og undersøker her lyd som en kulturell, økologisk og historisk verdi i et lokalsamfunn.Austeen betegner verket som pågående, og konseptet er stadig under utvikling.