Warsawahøsten 2009

I løpet av 2009 har det blitt klart at NOTAM går inn i et samarbeid med Warszawahøsten. Samarbeidet siktes inn mot et flerårig forhold, med utveksling på mange nivåer. Samarbeidet har kommet i stand via MIC ? Norsk Musikkinformasjon, og det er hyggelig å kunne ta opp tråden igjen fra ti år tilbake, hvor NOTAM arrangerte en internettkonsert ? WHO HOW WOH ? med Warszawahøstaen og Sibeliusakademiet i Helsinki. Konserten må betraktes som eksperimentell, og var en strukturert utforskning av flere interaksjonstyper for alle tre involverte institusjoner. Konserten i Warszawa fant sted på Fredryc Chopin University of Music.

NOTAM har i september i år hatt besøk av to unge polske komponister i våre studioer i to uker: Karol Nepelski og Paulina Zalubska. I samarbeid med NOTAMs Cato Langnes (lydteknikk) og Asbjørn Blokkum Flø (programmering av Max/MSP-patcher) har de påbegynt et stykke hvor kroppslyder utgjør råmaterielet, og hvor stykket fremføres av skuespiller med sanntids signalbehandling. Stykket vil se sin premiere i Krakow i november i år.

I 2010 vil NOTAM arrangere én, to eller tre konserter i Warszawa under festivalen, og samtidig stå for flere lydinstallasjoner. Installasjonene vil stå i Warszawas senter for samtidskunst, Ujazdowski-slottet, og konsertene på steder som passer til det musikalske utvalget, som er tenkt å omfatte alt fra sinfonietta-besetning til sanntids støyorientert musikk. Målet er å vise bredden i det som foregår på den norske scenen, blande med relevant polsk repertoar, og skape gjensidig interesse.

I tillegg til dette, vil NOTAM stå for et internasjonalt symposium som har arbeidstittelen The current and future of technology-based music, som skal ta for seg de utfordringene og krav til nyorientering av dette feltet som følger av de siste ti-femten års utvikling av både teknologi, formidling og estetikk. Det vil bli utviklet en tospråklig tekstsamling fra symposiet, og den vil ha internasjonal distribusjon.

Prosjektet finansieres i hovedsak av det norsk-polske utviklingsfondet, med ytterligere bidrag fra Utenriksdepartementet i Oslo, ambassaden i Warszawa og NOTAMs driftsbudsjett.

Et tilsvarende flerårig samarbeidsprosjekt mellom NOTAM, MIC og Huddersfield samtidsmusikkfestival er på trappene. Dette vil bli formalisert i løpet av høsten.

Kontaktpersoner
Hilde Holbæk-Hanssen (MIC)
Jøran Rudi (NOTAM)