Warsawahøsten 2010

Betydelige norske bidrag til Warsawahøsten 2010.

Notam og MIC Norsk Musikkinformasjon har med Polsk MIC og Warszawahøsten hatt et samarbeid gående i flere år og på flere områder. Vi hadde i 2009 besøk av 2 polske komponister i Norge, og understøttet deres kunstneriske utviklingsarbeid.

Denne høsten har vi planlagt og fremført både konserter og enkeltverk under årets Warszawahøst (2010). Symposiet Electronics Meets the Challenges of the 21st Century var i stor grad bygget på Notams idé og nettverk som vi har gjort tilgjengelig for dette samarbeidsprosjektet, og Notam bidro vesentlig til programutviklingen. Innledere og deltakere i symposiet favnet et stort antall komponister, teknologer og akademikere som har vært viktige i utviklingen av hvordan musikkteknologifeltet forstår seg selv, ut fra teknologiske, estetiske og sosiale perspektiver, og blant innledere og deltakere var Jean-Claude Risset, Gerald Bennett, Katharine Norman, Monty Adkins, Xavier Serra, Daniel Teruggi, Yann Orlarey, Andrew Gerzso, Clarence Barlow, Kim Cascone, Krzysztof Knittel, Andrey Smirnov, Jadwiga Radkiewicz, Andrea Cohen, Marek Choloniewski, Ambrose Field, Franziska Baumann, Lidia Zielinska, Krzysztof Czaja, Andrzej Kopec.

Fra norsk side deltok Lars Petter Hagen, Natasha Barrett og Jøran Rudi.

Samarbeidet har i år gitt muligheter for mange norske komponister og musikere, og følgende har bidratt til årets festival og symposium.

 • Natasha Barrett: «Deconstructing Dowland» (panelinnlegg)
 • Sigbjørn Apeland: Golden Serenades
 • Lars Petter Hagen: Symposieinnlegg
 • Risto Holopainen: Prosit Highlights
 • Kåre Kolberg: Keiserens nye slips
 • Ignas Krunglevicius: Interrogation
 • Peer Landa: Downcast
 • Arne Nordheim: Solitaire, Epitaffio
 • John Persen: Et Cetera
 • Oslo Sinfonietta og POING: Verk av Sam Hayden, Maja Ratkje, Ørjan Matre; Eivind Buene og Christian Eggen
 • Jøran Rudi: Concrete Net, symposie- og konsertplanlegging, panel- og symposieinnlegg
 • Rolf Wallin: Strøk

Satsningen er fra norsk side støttet av Utenriksdepartementet og Norway Grants.