Analog estetikk med Asbjørn Flø

Notam, 30. oktober klokken 1900

Musikerkollektivet SkRR har siden i fjor høst tatt opp driften av det gamle NOTAM-forum og holder månedlig arrangementer eller konserter.

30. oktober har de booket komponist Asbjørn Blokkum Flø som vil holde foredraget Analogikk ? analog estetikk, med fokus på komposisjonsteknikker i sitt siste verk Analogikk.

I den elektroniske musikkens barndom ble det utviklet en rekke analoge teknikker for elektronisk klangproduksjon. Disse arbeidskrevende teknikkene ble etter hvert erstattet med digitale arbeidsmåter. Det er allikevel en egen klanglig estetikk i denne tidlige musikken, og i Analogikk undersøkes disse fremgangsmåtenes muligheter for en ny musikk.

I foredraget vi Flø blant annet gå inn på teknikker basert på radiorør, hva som skiller analog klangproduksjon fra den digitale, og hvordan dette kan kombineres med digital styring. Videre vil han gå inn på blant annet Karlheinz Stockhausens musikk, og undersøke forskjeller mellom analog og digital realisering av denne musikken.

Analogikk for analog elektronikk og fire musikere ble fremført av Asbjørn Blokkum Flø, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Alexander Rishaug og Hild Sofie Tafjord under Ekkofestivalen 2014 i Bergen, og er en bestilling fra BEK (Bergen senter for elektronisk kunst).

For mer informasjon, gå til: www.asbjornflo.net

Selvsagt gratis adgang og åpent for alle.

NOTAM-forum er støttet av Kulturrådet