A Liar’s Map

Ewa Jacobssons lydinstallasjon problematiserer kunstprosessen og hvordan kunstens identitet blir til, i og utenfor institusjonen.

Stillhet kan være provoserende. Det krever mot og overbevisning å snakke sakte. Ewa Jacobsson går ikke for det spektakulære som kunstform ? i stedet velger hun seg en reflekterende rekonstruksjon av biter fra kulturens skraphaug. Hennes arbeid bygger på viktige tradisjoner som det ferdigbygde og den franske elektroakustiske skolen. Hennes følsomme lyd trekker spesielt fra Pierre Schaeffer, som var like besatt av å tegne ut symbolske lydfragmenter for å avdekke mystiske sannheter om sine omgivelser. Hun bruker et taktil, transformerende grep på sine lydlige og visuelle verk, og måten de vises antyder et bevisst forhold til de ulike elementenes kontekst.

A Liar’s Map Ble utstilt på Henie Onstad Kunstsenter 20. november 2008 ? 25. januar 2009 som del av Absorpsjon og resonans ? NOTAMs lydkunstutstilling.