A Reflection of a Several Self

Anawana Haloba, født i Zambia i 1978, bor og arbeider i Oslo.

Haloba arbeider med ulike medier, og prosjektet A Reflection of a several Self består blant annet av film, video, installasjon og performance, blant annet med to nye verk, I want to tell you something?. (2009-10) og Is your past my immediate future? (2008-2010). Utstillingen varer fra 2. desember til 15. januar.

Haloba er utdannet billedkunstner fra Kunstakademiet i Oslo og Rijksakademiet i Amsterdam. Hun jobber med lyd – og videoarbeider hvor hun bruker kroppen som medium. Arbeidene utforsker ofte kvinnens plass innenfor ulike sosiale og kulturelle kontekster.Tidligere verk innbefatter den prisbelønte video- og lydinstallasjonen Lamentations (2007), der kunstneren tegner mønstre i salt som symbol på de kulturelle barrierer som språk danner i innvandreropplevelsen. Halobas verk har blitt presentert på en rekke internasjonale kunstbegivenheter, som Venezia Biennalen (2009), Manifesta 7 (2008), Biennalen i Sydney (2008) og Biennalen i Sharjah (2007).

Anawana Haloba har brukt NOTAMs Studio Nordheim til å produsere lyddelen av flere av sine verk de siste årene.

A Reflection of a Several Self