Absorpsjon og resonans

Henie Onstad Kunstsenter
20. november 2008 – 25. januar 2009


NOTAMs lydkunstutstilling Absorpsjon og resonans ble bygget på en konkurranse som ble utlyst for høsten 2007. Øystein Wyller Odden vant med verket Stone Piece – et verk der lyden av en rute som knuses har blitt tatt opp, strukket ut over tid og deretter transkribert for fremføring av en strykekvartett.

– Det var gjennomgående god kvalitet på alle bidragene. Å plukke én vinner var vanskelig, og det ville rett og slett vært synd og skam ikke å gjøre dette til en større utstilling, sier Jøran Rudi, leder for NOTAM. I tillegg til alle de premierte verkene inngår også bestillingsverket Muliot av Bjørn Askefoss i utstillingen. Muliot blir stilt ut fra 18. desember til 25. januar.

Utstillingen har tittelen Absorpsjon og resonans. Absorpsjon beskriver hvordan objekter tar opp i seg energi fra lydbølger. Resonans beskriver hvordan forskjellige objekter settes i bevegelse når de blir stimulert. Slik beskriver tittelen en del av prosessen med å skape mening i møtet med kunst. Vi tar opp i oss noe fra en situasjon, det treffer noe hos oss, det gir resonans.

Les mer i Jøran Rudis forord til utstillingen

Komplett verksliste


Representerte kunstnere:
Bjørn Askefoss, Siri Austeen, Christian Bermudez, Emil Bernhardt, Espen Sommer Eide, Bjørn Erik Haugen, Ewa Jacobsson, Øystein Wyller Odden, Øyvind Torvund, Stian Skagen og Monica Winther

Juryens medlemmer:
Aeron Bergman, Lars Petter Hagen, Lars Mørch Finborud, Camille Norment og Jøran Rudi

Design av programbok:
Yokoland