Adsonore

Natasha Barrett
Adsonore sanser publikums bevegelser i et trappehus, gjør opptak av dem, transformerer og distriburerer opp og ned i trappehuset etter et sinnrikt system som mimer prosesser i menneskekroppen. Natasha Barretts installasjon er montert hos Universitetet i Bergen, i bygningen for biologiske basalfag. NOTAMs rolle i dette er oppsett og arbeid med linux-oppsett som gjør installasjonen realiserbar.