AGORA: Randbetingelser

Natasha Barrett, Birger Sevaldson
Randbetingelser er en installasjon som overskrider grensene mellom auditive og fysiske rom – lyd og arkitektur. Installasjonen befinner seg over, under og rundt en gangbro midt i den sentrale avgangshallen til Oslo Sentralstasjon. Den fysiske installasjonen består av fem store seil og 150 meter aluminiumsrør som snor seg som spor gjennom rommet.