Vevnad på OCA

I forbindelse med avslutningen av utstillingen ‘Forms of Modern Life‘, som inkluderer to arbeider av Hannah Ryggen på utlån fra Nasjonalmuseet i Oslo, gjenskaper OCA en fremførelse av Vevnad av Arne Nordheim. Verket tolkes av cellist Hans Josef Groh og trombonist Sverre Riise. MIDI-filen for disklavieret styres av komponist Asbjørn Blokkum Flø.

På sine mange reiser til Trondheim benyttet Arne Nordheim ofte muligheten til å besøke Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum for å betrakte museets samling av en kunstner like nyskapende og kontroversiell som han selv; billedveversken Hannah Ryggen. I forbindelse med museets 100-års jubileum i 1993, tilbød Nordheim seg å komponere et musikkstykke til ære for kunstneren som i over 40 år vevde tepper basert på et sterkt politisk og sosialt engasjement. Komposisjonen ble kallt Vevnad, og var en hyllest til Hannah Ryggen og hennes medium. Verket gjenspeiler vevingens særtrekk på flere nivåer: komposisjonen er bygd opp av tre deler, alle navngitt etter vevens fagterminologi, Vevnad, Islett og Renning. Klaverstemmen er komponert og nedtegnet i partituret på en slik måte at notene fremstår visuelt som vevd materiale. Under selve fremføringen ble det brukt et disklavier, styrt fra en MIDI-fil, med fremsiden fjernet og vendt mot publikum slik at strengene og mekanikken inne i klaveret var synlig og slik mimet en skyttel på stadig bevegelse gjennom renningen i en vev.

Arne Nordheim stod selv for urfremførelsen på åpningen av jubileumsutstillingen på Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 2. oktober 1993, sammen med cellist Ingrid Stensland, trombonist Arne Johansen og Sigurd Saue som styrte MIDI-filen for Disklavieret. Konserten ble avholdt i Hannah Ryggen-salen omgitt av kunstnerens billedtepper, og er første og eneste gang stykket har blitt fremført for publikum.

Om kunstnerne

Arne Nordheim (1931-2010) gjorde sitt internasjonale gjennombrudd på begynnelsen av 1960-tallet med orkesterverkene Aftonland (1957), Canzona (1960) og Epitaffio (1963). Hans verk har siden blitt spilt av verdens ledende orkestre og artister, og han regnes i dag som den moderne norske komponist som har oppnådd størst anerkjennelse utenfor Norges grenser. Nordheim mottok en rekke priser for sitt arbeide, inkludert Norsk kulturråds ærespris (1990). Fra 1981 bodde Nordheim i Grotten, Statens æresbolig for kunstnere. I 1997 ble han kåret til æresmedlem i den internasjonale forening for samtidsmusikk (International Society for Contemporary Music).

Hans Josef Groh studerte cello med Valentin Erben og Martin Ostertag i Tyskland. Frem til 1992 var han medlem i Ensemble 13, et av Tysklands ledende samtidsmusikkensembler, og er i dag cellist i Oslo Filharmoniske Orkester. Groh spiller også fast i Oslo Sinfonietta, samt at han er medlem av Det Norske Kammerorkester. Som pedagog har han vært aktiv ved Badisches Konservatorium, Karlsruhe, Tyskland, og ved Barratt Dues Musikkinstitutt, Oslo. Groh mottok Spellemansprisen 2010 i kategorien samtidsmusikk for albumet Die 7. Himmelsrichtung.

Sverre Riise studerte trombone under professor Ingemar Roos ved Norges musikkhøgskole, og har siden 1996 vært solotrombonist i Den Norske Operas Orkester og Kringkastingsorkesteret, hvor han også er i dag. Riise har vært alternerende solotrombonist ved Malaysias filharmoniske orkester i 2000-2001 og i 2006, og har ved flere anledninger også vært solist med Kringkastingsorkesteret og Oslo Sinfonietta. Han underviser ved Barratt Dues Musikkinstitutt i Oslo.

Asbjørn Blokkum Flø er utdannet ved Norges Musikkhøyskole med diplomstuidiet i komposisjon, og jobber som freelance komponist og lydkunstner med fokus på instrumentalmusikk, elektronisk musikk og lydkunst for radio og installasjoner. Fløs verker har blitt fremført på en rekke festivaler, deriblant DEAF (Dutch Electronic Arts festival, Rotterdam, Nederland), Synthése (International Festival of electronic music and sonic art – Bourges, Frankrike), Ultima og Ibsenfestivalen, i tillegg til at han har representert Norge i Ars Acustica to ganger.

OCA ønsker å takke Rannveig Getz Nordheim for generøs tillatelse til å fremføre Vevnad, Sigurd Saue for gjenskaping av MIDI-fil, Notam – norsk senter for teknologi i musikk og kunst, for teknisk assistanse og KHIO ved Jan Bjørnar Sture for utlån av disklavier. Takk også til Jan-Lauritz Opstad fra Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Peter og Harald Herresthal fra NMH og Øyvind Nyvoll fra Ensemble Ernst. Arrangementet er kuratert av Tonja Boos fra OCA.