Årskurs i lyd, lydbehandling og kunstuttrykk

Kurset strekker seg over to semestre, og tilbys studenter ved Norges Musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo. Kurset gir 10 studiepoeng på mastergradsnivå, og arrangeres hos NOTAM.