Åsa Stjerna på Operaen

Som en del av Ultima 2011 produserer NOTAM installasjonen Currents av Åsa Stjerna. Verket settes opp i foajéen i Operaen. Premieren skjer i forbindelse med åpningen av hele Ultimafestivalen og inngår i åpningsforestillingen PRIMA den 8. september.

Åsa Stjerna, født i 1970, er en svensk lydkunstner som arbeider plasspesifikt i det offentlige rom gjennom å undersøke og skildre et særegent fenomen gjennom lyd. Hennes lydinstallasjoner tar for seg temaer som tid og forgjengelighet, tett forbundet med begrepet natur i forhold til urbane omgivelser. Hun har deltatt i en rekke utstillinger både i Sverige og internasjonalt, og hun skriver tekster om lydkunst og samtidsmusikk for det svenske tidsskriftet Nutida Musik. Siden 2010 har hun vært ansatt i doktorgradsstilling i kunstnerisk forskning ved Høgskolen for Scene och Musikk ved Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Lydinstallasjonen Currents springer ut fra et vitenskapelig forskningsprosjekt i havområdet rundt Færøyene, som undersøker innstrømmingen av varmt vann i Nordsjøen, og koblingen til nedsmeltingen av is på den nordlige halvkulen. Måledata fra den Nordatlantiske strømmen registreres av en automatisk forskningsstasjon på nordsiden av Færøyene, som sender informasjonen videre til en datamaskin ved MISU, instituttet for meteorologi ved Stockholms universitet, og videre til en datamaskin koblet til Åsa Stjernas installasjon i Opeeraen i Oslo. Dataen som kommer inn transformeres kontinuerlig til et lydkunstverk som utvikler seg i sanntid.

I installasjonen brukes signaler fra fire ulike strømmer. Tre av dem er med på å danne tre ulike lydteksturer, og stammer fra målinger av to typer tidevann (daglig/halvdaglig) og data fra ionosfæren. Lydteksturene som kommer fra tidevannsmålingene kjennetegnes som dronelignende, mens den tredje lydteksturen med opphav i ionosfæren har et ‘glitrende’ preg og er i konstant bevegelse. Det fjerde signalet, som er data fra den Nordatlantiske strømmen, styrer hvordan de tre lydteksturene utvikler seg over tid og hvordan de beveger seg i utstillingsrommet via 18 høyttalere som plasseres ut på ulike nivåer i operaens foajé.

Med lydinstallasjonen vil Åsa Stjerna gi kunstnerisk form til en informasjonsflyt som kan sies å være et slags symbol for diskusjonen omkring den globale nedsmeltningsproblematikken. Formålet er ikke å besvare noen spørsmål gjennom verket – Currents er snarere en fri kunstnerisk fortolkning som videreformidler og synliggjør en strøm av informasjon som angår oss alle. Verket har også som mål – fra et frittstående poetisk perspektiv – å vise hvordan geografiske områder påvirker hverandre, og gjøre dette til en omsluttende romlig lydopplevelse gjennom sin installasjon. Passende nok ligger Operaen ved et sjøområde som grenser mot det samme havet som der målingene blir gjennomført.

Det anbefales å oppsøke verket også utenom travle perioder når det er forholdsvis stille i lokalet, da man kan få med seg nyanser i lydene som går tapt hvis det generelle lydnivået fra menneskestemmer og fra restauranten er for høyt.

Currents er utviklet i samarbeid med professor Peter Sigray ved instituttet for meteorologi (MISU) ved Stockholms universitet, ingeniør Manfred Fox, Berlin, samt programmereren Florian Goltz, Berlin.

Installasjonen er produsert av NOTAM med støtte fra Nordisk Kulturfond, Längmanska kulturfonden, og Einar Vang, Faroese Telecom.