Atom Seized Violin / BRAK RUG

Lydmyrens sesongavslutning blir en todelt konsert, først en urfremføring av Øyvind Brandtseggs nye verk Atom Seized Violin skrevet for Victoria Johnson, fulgt av en improvisasjonskonsert med trioen BRAK RUG.

  • Konsertdato: 8. desember 2014
  • Konsertstart: 20.00
  • Billettpris: 100,-
  • Sted: Notam – veibeskrivelse

Atom seized violin (Øyvind Brandtsegg for Victoria Johnson 2013)

Atom seized violin er et verk for fiolin og sanntidsprosessering. Komposisjonen skal utforske fiolinklangen i form av lydens størrelse fra ulike perspektiver. Ved hjelp av sanntids partikkelsyntese vil klangen fra instrumentet prosesseres slik at ulike potensielle dimensjoner i lyden kan utfoldes. Tradisjonelt sett er det et inverst forhold mellom tonehøyde og instrumentets størrelse, og dette vil naturligvis utnyttes som et intuitivt perseptuelt rom, mens den mer kunstig framstilte motsatsen framstilles som en kontrast. Som en komplementerende dimensjon i uttrykket vil ulike tidsforskyvinger av reallyden utnyttes for å skape en rent fysisk motstand til utøverens nødvendigvis lineære tidshorisont.

Victoria Johnson: Fiolin og live prosessering

BRAK RUG
BRAK RUG er massivt, energisk, kontrastfullt og eksplosivt. Øyvind Brandtseggs drømmelag av norske musikere ble satt sammen i anledning en konsert på Dokkhuset scene i Trondheim april 2014. Majas originalitet, energi og presisjon settes sammen med Sivs spennende, musikalske og dynamiske trommespill. Dette danner en musikalsk situasjon hvor Øyvinds prosesseringsinstrumenter står i en verden hvor alt kan få lov til å skje. Og det gjør det gjerne!

Øyvind Brandtsegg: Marimba Lumina, Hadron, live prosessering
Maja S.K. Ratkje: Vokal, elektronikk
Siv Øyunn Kjenstad: Trommer

LydMyren er støttet av Norsk kultutråd

kulturraadet_sort_stor