Avansert syntese og signalbehandling i Max/MSP

Det er med glede vi kan annonsere kurset Avansert syntese og signalbehandling for viderekomne med Diemo Schwarz fra IRCAM i Paris som kursleder.

Kurset vil bl.a. gå inn på teknikkene FTM og CataRT. Disse to ulike settene med verktøy gjør det mulig å arbeide med lyd på en mer kompleks og fleksibel måte enn det vi kjenner fra andre lydverktøy i både tids- og frekvensdomenet.

Diemo Schwarz er en av de ledende skikkelsene innenfor liveelektronikkfeltet og har utviklet en rekke interessante lydbehandlingsverktøy for bl.a. Max/MSP, som f.eks. FTM og CataRT.

CataRT eller The concatenative real-time sound synthesis system (sammenlenket sanntids lydsyntesesystem), som det egentlig står for, er enkelt forklart et system for analyse av ulike datatyper og egenskaper ved lyden som deretter fleksibelt kan flettes sammen og mappes på hverandre i sanntid.

I løpet av kursets fem dager vil vi bl.a. gå nærmere inn på begreper som «sammenlenket sanntids lydsyntesesystem» (CataRT) og utvidede data strukturer (FTM). Kursleder Diemo Schwarz vil være tilgjengelig for veiledning.

Dette er en unik sjanse til å få veiledning i nye teknikker for viderekomne fra en musikkteknolog på internasjonalt toppnivå.

  • Nødvendige forkunnskaper: God beherskelse av Max/MSP eller tilsvarende systemer.
  • Antall deltakere: 10
  • Varighet: 5 dager
  • Dato: 24. ? 28. januar 2011, kl. 10?16
  • Kursspråk: Engelsk
  • Lærer: Diemo Schwarz fra IRCAM i Paris.
  • Pris: 2500,-