Bidrag til NIME 2011

Den internasjonale konferansen NIME (New Interfaces for Musical Expression) er i sitt 11. år. Forskere og musikere fra hele verden samles for å dele sin kunnskap og formidle sitt arbeid innen nye grensesnitt for musikkfremføring. Konferansen begynte som et verksted på Conference on Human Factor in Computing Systems (CHI) i 2001. Siden den gang har årlige internasjonale konferanser blitt avholdt verden rundt, og vertskapet har rotert mellom ulike institusjoner som har et felles mål: nye grensesnitt for musikkuttrykk.

Konferansen i 2011 avholdes i Oslo (30. mai ? 1. juni), og organiseres av Norges musikkhøgskole og Universitetet i Oslo i samarbeid med NOTAM, BEK, NTNU og Simula. Samarbeidspartene organiserer i tillegg diverse arrangementer som leder opp til NIME. NOTAM arrangerer for eksempel et symposium om teknologi og forandring 26. og 27. mai. En egen nettside for symposiet blir publisert i løpet av november 2010.

Konferansekomiteen tar nå imot forslag til bidrag til konferansen. Det inviteres til forslag om følgende typer bidrag:

  • Paper (muntlig / poster / demo)
  • Fremføring
  • Fremføring og paper
  • Utstillingsverk
  • Installasjon
  • Verksted

Forlag må sendes inn innen 31. januar 2011.

Gå til NIMEs nettside for mer informasjon