Blikk

Av Jøran Rudi

 

Blikk er en installasjon av Sigurd Berge (musikk), Irma Salo Jæger (skulptur) og Jan Erik Vold (tekst). Installasjonen var en bestilling fra Henie Onstad Kunstsenter (HOK), og sto ferdig i 1970. Nasjonalmuseet ønsker å rekonstruere stykket slik at det er installert når det nye museet åpner sine dører på Vestbanen.

Verket består av fem stålrørsterninger som er plassert i et pentagram, og hvor hver terning inneholder en skovle som roteres ved hjelp av en liten vifte som er plassert på gulvet.  Skovlene har blader av farget plexiglass i forskjellige mønstre, og når de roterer kastes lys, farger og skygger på veggene i rommet. Musikken kommer fra 20 høyttalere som etter alt å dømme opprinnelig hang på veggene i HOKs konsertrom, over hodet på publikum.

Stykket er konstruert med strenge visuelle linjer, og hvor lys kjøres etter et nøyaktig oppsatt partitur som har noen få synkroniseringspunkter med musikken.  Installasjonen varer 83 minutter, med to 40-minuttersboklker kun avbrutt av et 3-minutters ”lasershow.” Lasershowet er gjort ved hjelp en liten speilbit som er montert på en høyttaler, og som reflekterer en i et komplisert mønster med vibrasjonene i høyttalermembranen.

Musikken består av innleste dikt av Jan Erik Vold, for eksempel Svingdør, Stemmen Kulturuke, og tekstene alternerer med Berges elektroniske komposisjoner hvor flere ble laget hos Gaudeamus i Nederland.  Mange av disse verkene er uutgitt.

NOTAMs oppgaver i prosjektet er både forskningsmessige og praktiske – forskningsmessig i rekonstruksjon av verkets lyddel basert på avveining av ulike kilder og opplysninger i tradisjonen mediearkeologi, og praktisk gjennom digitalisering, vasking og støyfjerning av lydfilene, samt bygging og programmering av styringselektronikk som gjør at dette verket kan stå i flere år.  Fra NOTAMs side deltar Jøran Rudi, Cato Langnes og Thom Johansen-