Ceres

Beskrivelse

Ceres utfører spektralanalyse av en lyd, og presenterer denne analysen som et sonogram der tiden går langs x-aksen, frekvens langs y-aksen og amplityde vises som en farge.

Diverse operasjoner kan så utføres i frekvensdomenet, slik som pitch-skift, spektrumskift, time-stretch, filtrering, fjerning av overtoner valgt ut fra enten amplityde eller tilfeldighet, styring av deltonene mot musikalske skalaer, etc. Parametrene kan endres over tid. Analyserte data (amplityde, pitch, centroide) kan styre lydbehandlingsalgoritmene. Ceres kan også eksportere data til Csound og andre programmer.

Hvordan er programmet nyttig?

Det er på mange måter mer intuitivt å arbeide med lyd representert i frekvensdomenet enn i tidsdomenet. De fleste lydeditorer arbeider med en tidsdomene-representasjon, og dette gir ikke noe godt bilde av lydens klangfarge.

Hvordan virker programmet?

Ceres baserer seg på FFT (Fast Fourier Transform), dvs. at det gjøres blokkvis spektralanalyse med et fast antall analysekanaler, jevnt spredt langs frekvensaksen. For å estimere de eksakte frekvensene til deltonene, benyttes faseinformasjon. Ceres er dermed en såkalt fasevokoder.

Credits

Ceres er designet og programmert av Øyvind Hammer.

URL

Ceres
Ceres skjermbilde