Composing With Sounds

Composing with Sounds er et internasjonalt samarbeidsprosjekt med deltakere fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Portugal og Hellas, og prosjektet utvikler en programvare for komposisjon som skal pakkes i en sosial programvare. Prosjektet utvikles i retning av musikk som er laget av innspilt lyd, og innebærer også utvikling av en pedagogikk rundt verktøyet. Prosjektet siktes inn på en målgruppe fra 5.- klasse og oppover.

Programvaren og alt skriftlig materiale skal eksistere på fire språk, etter hvert flere, og hele utviklingsarbeidet skal munne ut i en praktisk del der utvalgte elever fra alle deltakende land skal komponere musikk i samarbeid med en profesjonell komponist, og at stykkene så skal turnere, slik at stykkene blir spilt i alle deltakerlandene.

NOTAM har vært så heldige å få samarbeide med elever ved 5.trinn fra Tonsenhagen skole i Oslo og 6.trinn ved Kringler-Slattum skole i Akershus i dette prosjektet, der vi i samarbeid har testet ut programvaren. Verker av noen elevene og komponistene Anders Tveit og Gyrid Nordal Kaldestad vil bli spilt på konserter i løpet av våren. Først ut er to elever fra Tonsenhagen skole, verkene deres vil bli spilt ved GRM i Paris den 24.januar, der også et nykomponert verk av Anders Tveit vil bli spilt. Den 27.februar vil det være konsert ved MTG, De Montfort University, Leichester, der verk av elever ved Kringler- Slattum skole vil bli spilt, samt et nykomponert stykke av Gyrid Nordal Kaldestad.

Videre vil det bli arrangert tilsvarende konserter i Lisboa og Karlsruhe den 19.april!

NOTAM arrangerer også verksted i programvaren for lærere den 28.januar i samarbeid med Jon Halvor Bjørnseth fra Drivhuset.