Data Touch Trumpet

Notam og trompetisten Arve Henriksen samarbeider i 2010-2011 om å tilpasse sensorteknologi som kan brukes som en utvidelse av trompeten.

Siden 2007 har Notam  Hans Wilmers spesialisert seg på sensorteknologi for musikere. Hans egenutviklede kretskort Bowsense tar i bruk en rekke ulike typer sensorer som kan måle blant annet bevegelse i rom, rotasjon og fingertrykk, og overføre kontrolldata trådløst til dataprogrammer. Bowsense er et åpent system som kan tilpasses til bruk med ulike musikkinstrumenter. Denne tilpassingen gjøres i tett samarbeid med ulike musikere, og Bowsense er derfor et utviklingsprosjekt som skal gå over flere år, og innebærer samarbeid med utøvere av forskjellige typer instrumenter.

Tidligere har Wilmers arbeidet med fiolinisten Victoria Johnson, fløytisten Bjørnar Habbestad, kontrabassisten Håkon Thelin og blokkfløytisten Terri Hron.

I oktober 2010 starter et nytt sensorteknologi-samarbeid med trompetisten Arve Henriksen. Prosjektet skal gå over flere måneder, og målet er å integrere Bowsense med trompeten og utvikle et brukergrensesnitt til kontrolldataen som blir generert, slik at bruken av teknologien blir en utvidet del av Henriksens spilleteknikk. Notam vil også bestille et verk til Henriksen som gjør bruk av Bowsense og de nye spilleteknikkene.