Verksted for avanserte brukere: datastøttet komponering i Max

 

9. – 13. mai 2022, 10:00 – 17:00
Sted: Notam i Oslo
Pris: 5000 kroner for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer, gratis for alle andre. Kursdeltakere som tar kurset gratis må betale et depositum på kr 300 som tilbakebetales ved kursstart. Kurset er produsert i samarbeid med BEK – Bergen senter for elektronisk kunst.

Det finnes en stor mengde nye metoder for arbeide med lyd, men en ting som ofte blir oversett er organiseringen av denne lyden, komposisjonen. I dette verkstedet i datastøttet komponering skal vi arbeide med bach, et svært avansert verktøy for komposisjon i Max. bach er et omfattende bibliotek for sanntids datastøttet komponering, og kan brukes i alt fra lyddesign og komposisjon, til interaktive installasjoner og forskning. Det som skiller bach fra mange lignende systemer er at du kan bruke det både til å jobbe direkte med lyd og til partiturer.

Verkstedet er godt egnet både for lydbasert og partiturbasert praksis, og vil inneholde en blanding av praktisk arbeid, individuell veiledning og forelesninger.

Verkstedets lærer er komponist og forsker Daniele Ghisi, en av de ledende internasjonale ekspertene innen datastøttet komponering og algoritmisk komposisjon, og en av hovedutviklerene bak bach.

Max fra Cycling ’74 vil være hovedverktøyet under dette verkstedet. Deltakerne bør ha en god, grunnleggende forståelse av Max for å delta.

bach

bach er et bibliotek for sanntids datastøttet komposisjon i Max. Biblioteket gir Max et sett med verktøy for representasjon av musikk og manipulering av komposisjoner, gjennom en rekke tilnærminger som spenner fra grafisk interaksjon til programmering og sekvensering. I motsetning til mange andre systemer, kan du bruke bach både til direkte arbeide med lyd og til partiturer.

Biblioteket er orientert mot sanntidsinteraksjon, og er ment å fungere enkelt med andre prosesser og enheter kontrollert av Max, som for eksempel lydbehandling eller maskinvare. Dette plasserer programvaren i skjæringspunktet mellom ulike tilnærminger, og reduserer avstanden som finnes mellom verktøy for lydbasert, elektronisk musikalsk praksis, og tradisjonell komposisjon.

De nye teknikkene i bach vil gi nye strukturer, nye musikalske ideer og nye tilnærminger til arbeidet med lyd og komposisjon.

bach kan brukes innen områder som for eksempel lyddesign, komposisjon, interaktive installasjoner og musikkvitenskapelig forskning. Verkstedet vil hovedsakelig være viet til å presentere teknologien og gi deltakerne sjansen til å bruke dette via praktiske økter, slik at de kan tilegne seg ferdighetene som er nødvendige for å lage for eksempel komposisjoner, installasjoner, og egne kreative verktøy.

Mer informasjon om bach: https://www.bachproject.net/

Elektronisk musikk

bach kan brukes til å kontrollere syntese og lydbehandling i Max. Et eksempel er lydbehandlingsbiblioetket FluCoMa, som for eksempel kan brukes til å trekke ut deler fra en lydfil. Deretter kan du bruke bach-biblioteket til å trekke ut informasjon fra dette materialet og manipulere det videre. Les mer om dette i artikkelen Combining FluCoMa with bach.

Notasjon

bach gir mulighet for å jobbe med notasjon i Max. Du kan generere, redigere, skripte, modifisere og spille av partiturene dine enten med mus og tastatur eller gjennom patching. Notasjonen kan eksporteres for videre arbeide i andre programmer. Notasjonen kan også enkelt kobles til lydobjekter i Max.

Installasjoner

Du kan bruke bach til å sekvensere eller genere videoinnhold i Jitter, eller bruke algoritmiske komposisjonsteknikker til å kontrollere og automatisere eksterne enheter som for eksempel DMX-styrt lys eller fysiske aktuatorer.

Et eksempel på denne bruken av bach er verket My Mother Used to Say (2016) for vifter og elektromagnetiske felt, av Amos Cappuccio. I dette verket brukes objekter fra bach til å styre de ulike viftene, og grafiske grensesnitt kontrollerer utviklingen i installasjonen.

Amos Cappuccio: My Mother Used to Say (2016)
Amos Cappuccio: My Mother Used to Say (2016)

Egne prosjekter

Det vil være god tid til å jobbe med eget praktisk arbeide under verkstedet, og det vil også bli gitt individuell veiledning til egne prosjekter.

Plan for verkstedet

Noen eksempler på tematikk under verkstedet:
– introduksjon til bach
– grunnleggende mekanismer for interaksjon
– import/eksport fra andre systemer (MIDI, MusicXML, OpenMusic, PWGL…)
– introduksjon til cage: en enkel inngang til bachs økosystem
– bruk av bach for å kontrollere syntese
– notasjon
– stokastiske prosesser: tilfeldighet, vektet-tilfeldighet, fordelinger
– tempokanoner, polytemporalitet
– markov-prosesser
– en funksjonsbasert trommemaskin
– constraint-programmering i bach
– verktøy for mengdelære

Les en detaljert plan for verkstedet her.

Lærer

Verkstedets lærer er komponist og forsker Daniele Ghisi, en av de ledende internasjonale ekspertene innen datastøttet komponering og algoritmisk komposisjon, og en av hovedutviklerene bak bach.

Daniele Ghisi har en doktorgrad i komposisjon og musikalsk forskning fra Ircam og Sorbonneuniversitetet i Paris. Ghisi har vært foreleser, gjestekomponist og gjesteforsker ved blant annet Akademie der Künste i Berlin, Ircam i Paris, Haute École de Musique i Genève, Musikkkonservatoriet i Genova og CNMAT/University of California Berkeley.

Musikken hans er publisert av Ricordi, og flere av verkene han har utviklet i samarbeid med videokunstneren Boris Labbé er distribuert på kunstplattformen Sedition. Han er medgründer av /nu/thing-kollektivet.

Praktisk informasjon

Tid: 9. – 13. mai 2022, 10:00 – 17:00
Pris for alle akademiske ansatte i 50% stillinger eller mer: 5000 kroner. Gratis for alle andre.
Lærer: Daniele Ghisi
Språk: Engelsk
Antall plasser: 12
Sted: Notam i Oslo
Påmeldingsfrist: 2. mai

bach finnes for MacOS og Windows, og fungerer både for Intel og M1 Apple Silicon under MacOS. Les mer om bach for M1 Apple Silicon her.

Verkstedet er tilrettelagt både for lydbasert og partiturbasert praksis. Du trenger ikke kunne lese noter og partiturer for å delta.

Registrering

Registrering bekreftes ved betaling via en av disse lenkene på Paypal:
bach på Notam 2022, akademisk ansatte i 50 % stillinger eller mer (5000 NOK)
bach på Notam 2022, depositum (300 NOK)

Etter at du har betalt vil du motta en e-post fra Paypal. Dette er din bekreftelse på at du har plass på kurset.

Vi vil sende deg detaljert informasjon om oppstart og videre oppfølging etterhvert som det nærmer seg kursstart.

For spørsmål angående verkstedet, send en e-post til asbjornf@notam.no