Det blinde teater

31. august ble Det blinde teater ? 5 manifest for de nedre sanser urfremført på Nationaltheatret under Samtidsfestivalen. Det blinde teater er et sanselig, sensorisk teater, som bidrar til kritisk forståelse av kroppens betydning i vår visuelt dominerte kultur. Ny teknologi fremmer kroppens sanser for å gi sterke og nye opplevelser til et blindt og blindet publikum. Alle rom i Nationaltheatret tas i bruk og transformerer huset til en følbar, påvirkelig og usynlig skulptur.

Bevegelsen gjennom teateret og den blinde sanselighet gjør kroppen til scene. Man kler på seg stykket og skuespilleren med en elektronisk drakt. Gjennom datastyrt berøring og tredimensjonal lyd sanses og erfares stykkets fem historier om det å være kvinne. Historiene erfares direkte med kroppen og blir dypt personlige. Opplevelsen er en oppdagende, personlig og intim lek som gjør den besøkende kvinnelig. Det indre følelsesteater visker ut skillelinjene mellom fremfører og publikum.

Ståle Stenslie stod for konsept og kunstnerisk ledelse, og Kate Pendry var dramaturg.

NOTAMs Asbjørn Blokkum Flø bidro til forprosjektering av ulike modeller og teknikse løsninger for lydinteraksjon og diffusjon.

Medvirkende:
Konsept og kunstnerisk ledelse: Ståle Stenslie
Dramaturg: Kate Pendry
Programmering: Jonas Jongejan (DK)
Tekst: Veronika Böckelmann, Kate Pendry, Shiva Falahi (Iran), Edy Poppy og Narve Hovdenakk
Lyddesign: Truls Kvam, Kate Pendry
Kostyme: Ingvild Hornseth

[nggallery id=50]