Digital lydbehandling

Dette kompendiet av Øyvind Hammer er ment som en innføring i produksjon, omforming og analyse av lyd ved hjelp av datamaskiner. Uthevelsen er gjort for å markere forskjellen fra arbeid med noter, dvs. MIDI-teknologi, algoritmisk komposisjon og tradisjonelle notasjonsprogrammer. Vekten legges på teoretiske aspekter, men det finnes også et kapittel som gir en innføring i lydbehandlingsprogrammet Csound.

Kompendiet er omarbeidet fra hefter som ble skrevet i forbindelse med kurs avholdt på NOTAM våren 1994. Ingen forhåndskunnskaper skulle være nødvendige.