Disputas for Håkon Thelin

Norges musikkhøgskole har gleden av å invitere til disputas for kunststipendiat og kontrabassist Håkon Thelin. A New World of Sounds ? recent advancements in contemporary double bass techniques er tittelen på hans stipendiatprosjekt. Disputasen finner sted tirsdag 6. desember kl. 16 i Levinsalen på Norges musikkhøgskole.

Opponenter: Karin Rehnqvist og Rohan de Saram
Kommisjonsleder: Petter Herresthal
Disputasleder: Eirik Birkeland

Prosjektet til Håkon Thelin ble påbegynt i 2007, og har hatt fokus omkring utviklingen av nye spilleteknikker for kontrabassen, samt eksisterende men lite utbredte teknikker. NOTAM ved Cato Langnes har over en periode på cirka et år samarbeidet med Thelin om å dokumentere disse spilleteknikkene på innspilt medium, noe som blant annet har resultert i CDen Light, som ble sluppet i juni 2011.

Håkon Thelin er kanskje best kjent fra gruppen POING, som i 2011 var kunstneriske ledere for Ultimafestivalen sammen med Luca Francesconi. Han spiller også mye med ledende europeiske ensembler som musikFabrik og Ensemble Modern.