Disputas med Christian Blom

Tirsdag 18. april kl. 11.00 disputerer Christian sin nye kunstneriske doktorgrad i Levinsalen på Norges musikkhøgskole. Bedømmelseskomiteen vil bestå av Peter Ablinger, komponist og gjesteprofessor ved University of Huddersfield, Carmenlara Ely Seidman, professor ved Akademi for scenekunst ved Høgskolen i Østfold og Morten Riis, forsker ved Århus Universitet. Rektor ved NMH Peter Tornquist vil lede disputasen, som foregår på engelsk.

Under tittelen «Organisert tid – strategier for transmedial komposisjon» har Christian Blom undersøkt hvordan lys, lyd og bevegelse gjensidig avhengig av hverandre kan knyttes sammen i en felles komposisjonsstruktur, og skapt performancer og installasjoner. Å følge hele prosesser fra idé og programvareutvikling til bevegelser i den fysiske verden har gitt mange innfallsvinkler og en helhetlig opplevelse av teori og praksis. Han observerer for eksempel hendelser som oppstår som følge av programmering, og utvikler slik verk i en refleksiv prosess. Han ser at for å få resultat, må komposisjonsprosessen ta hensyn til hva en programmert kode kan få et mekanisk ledd til å utføre av bevegelser.

Les mer

Christian Blom tiltrer sin nye stilling som daglig leder på Notam i juli 2017 når åremålet til Notto Thelle går ut. Notto er glad for å vite at det er Christian som skal videreføre ledelsen av Notam, vårt tverrfaglige miljø og funksjonen som spydspiss for det norske kulturfeltet.

Foto: Anders Eggen/ NMH