DrOx

DrOx går med sitt prosjekt til kjernen av en problemstilling som mange innen den elektroakustiske sjangeren stiller seg: hvordan kan man fange opp den kreative spontaniteten som improvisatorisk fremføring fostrer, uten at det skjer på bekostning av en strukturert lytteopplevelse som den komposisjonelle prosessen gir? Natasha Barrett og Tanja Orning viser med denne utgivelsen at disse kriteriene ikke nødvendigvis er motsetninger. Ved hjelp av et hierarki av komposisjonelle byggesteiner i Max/MSP bruker Barrett celloen til Orning som utgangspunkt til å male komplekse lydbilder i sanntid. Det skjer ved en kombinasjon av sanntids-sampling, logging, gjenbruk, laglegging og manipulering av lyd- og kontrolldata. Innspillingen ble gjort hos NOTAM i desember 2006. Den selvbetitlede CD-en er et utvalg av de beste delene av en totimers improvisasjons-session, som Barrett har mikset og produsert. Etterbehandlingen har vært minimal; utenom tidsredigeringen er det man hører et rent liveopptak.

Dette er den 13. utgivelsen til Cycling ?74 siden de startet sitt eget plateselskap c74 i 2001. Det er ingen liten bragd at utgiverne av det velrenommerte og høyt aktede signalbehandlingsprogrammet Max/MSP har valgt å inkludere DrOx i sin eklektiske katalog av lydkunstnere. I tillegg til utgivelsen har Cycling ?74 publisert et intervju med Natasha Barrett på hjemmesiden.

CD-en til DrOx er tilgjengelig for salg fra Cycling ?74 sin nettbutikk.

[nggallery id=51]