Duelling Zombies

Den italienske komponisten Andrea Cera er en av de 10 europeiske komponistene som er engasjert av EU-prosjektet Integra til å skrive verk der live-elektronikk figurerer som en vesentlig komponent i musikken. «Dueling Zombies» ble ferdigstilt høsten 2007, og har blitt fremført ved en rekke anledninger, senest i forbindelse med Integra-festivalen 7. juni 2008.

Andrea Cera og to respresentanter fra Court-Circuit arbeidet hos NOTAM 8. – 11. februar for å teste ut en multikanals Max Patcher for PA med musikere.