Eivind Groven – East of Noise

«Hvis noen spør om veien til Grovens sted, vil de få til svar at de bare må gå etter sin lengsel. Det er østenfor støy og vestenfor dagens sinnsyke tempo ? like ved et skogvann. Og på den andre siden er det noen som spiller». – Arne Nordheim 

Boka «East of noise’ Eivind Groven ? composer, ethnomusicologist, researcher » ble utgitt våren 2014, og er en artikkelsamling som tar for seg livet og livsverket til Eivind Groven. Interessen for komponisten, musikkforskeren og spillemannen Eivind Groven (1901?77) er i vekst, ikke bare i Norge: Hans arbeid med renstemmingsspørsmålet inspirerer til videre studier innenfor komposisjon og akustikk ? til praktisk nytte for musikere fra ulike stilarter, jazz, folkemusikk og klassisk musikk. Den portable renstemmingspakken utviklet av Notam i samarbeid med David Code er utviklet og kan lastes ned gratis. Grovens innsats innenfor folkemusikk (formidling og transkripsjon) vekker fornyet interesse hos unge utøvere. I komposisjonene sine benyttet han trekk fra norsk folkemusikktradisjon på en selvstendig og nyskapende måte. Som innsamler, musiker, radiomann, akustiker, musikkforsker, komponist går han inn i rekken av pionerer i Norge.

Notams Jøran Rudi er en av de som har bidratt med et kapittel til boka, og David Code, som står for den digitale versjonen av renstemmingsautomaten, har bidratt med to kapitler.

Redaksjon: Ingrid Loe Dalaker, Anne Jorunn Kydland, Dagmara ?opatowska-Romsvik

Forfattere: Dagne Groven Myhren, Leiv Solberg, Hans-Hinrich Thedens, Jøran Rudi, David Løberg Code, Wolfgang Plagge, Kirsti Grinde og Øyvind Norheim.

Boka ble lansert den 22. mars på Orgelhuset på Ekeberg, og med musikalske innslag på det renstemte orgelet. Arrangementet ble anmeldt av Nordstrands Blad, som parafraserte musikkprofessor Jon-Roar Bjørkvold i overskriften «Grensesprengende livsverk»

groven_lansering_nb