Elektronisk musikk og komposisjon

Kurset er for tiden ikke aktivt. Vi vil gi beskjed på våre hjemmesider og nyhetsbrev når kurset starter opp igjen.
Innholdet i denne oversikten oppdateres når kurset relanseres.

Elektronisk musikk og komposisjon er et internettbasert kurs produsert ved NOTAM i 2006/7, og kurset retter seg mot personer med kunnskaper i musikk tilsvarende musikklærernivå i grunn- og videregående skole. Kurset gir forståelse av kunstformen elektronisk musikk, og ferdigheter i komposisjon av den, og kan slik være verdifullt også for lærere på høyskolenivå. Det fordres ingen spesielle datakunnskaper.

Verktøyet som benyttes i kurset er Cubase SE3, men verktøyet er ikke det viktigste. Kursets hovedfokus er kunstnerisk og musikalsk, og består av forelesninger, oppgaver som skal innleveres, frivillige fordypningsoppgaver av teknisk, estetisk og teoretisk art. Studentene må regne med å legge 56 arbeidstimer i kurset, som gir 10 studiepoeng.

Det bli gitt grunnleggende opplæring i både databruk og forståelse av digitale lydmodeller, og det vil bli gitt spesielle leksjoner i tekniske løsninger på komposisjonsproblemer i Cubase SE3. Vi tror at man lærer de tekniske aspektene lettere gjennom å løse konkrete komposisjonsoppgaver, enn gjennom rene tekniske kurs.

Denne .pdf-en viser hvordan språk og innhold er formet.

Kursdeltakerne vil gjennomgå kurset i den hastigheten de selv velger, og laste ned alt nødvendig tekst-, lyd-, og bildemateriale via Internett. En fast lærer er knyttet til kurset, og læreren vil hele tiden være tilgjengelig for spørsmål, svar og kommentarer. Kursoppgavene må sendes inn elektronisk fra kurssidene, og vil bli evaluert og kommentert fortløpende.

Utdanningsrabattert versjon av Cubase SE3 koster 895.00 Kr. for kursdeltakerne, og programmet kan bestilles direkte fra ProLyd via epost. (Husk å legge ved kopi av studiebevis eller en bekreftelse fra NOTAM på at du er student eller under etterutdanning.) Prisen på programvaren kommer i tillegg til kursavgiften.

For å presisere: Dette er ikke et innføringskurs i Cubase, men et kurs i komposisjonsteknikker for elektronisk musikk. Dersom du har spørsmål om kurset, send til: admin@notam02.no.

  • Lærer: Asbjørn Blokkum Flø
  • Pris: 5 000 Kr.