Energy Field

En multikanals lydinstallasjon av Jana Winderen

08.09.10 – 18.09.10 i foajeen på Operaen som en del av Ultima 2010

Installasjonen bygger på lydmateriale fra albumet Energy Field, som ble utgitt av Touch den 6. April 2010. Jana Winderen utforsker bortgjemte dybder ved hjelp av ny teknologi; hennes arbeid avslører den usette verdens kompleksitet og underlighet. Havets lydtopografi og breisens dybder bringes til overflaten. Winderen fokuserer på å hente ut lyd fra skjulte kilder, som «blind field recording» («blindfeltopptak»).

Økosystemene under vann er høyst neglisjerte, og overraskende nok har det blitt gjort noe lite forskning på området undervannslyd. Dette til tross for at verdenshavene dekker mer enn 70% av planeten vår.

Installasjonen består av opptak gjort med fire DPA-hydrofoner, en Tellinga parabolreflektor og 4060 DPAer fra innsiden av og dypt under isen på Grønland, fra Barentshavet, av jaktende sei i norske fjorder, sjøsnegler langs kysten, spisende og parrende torsk, og av den vekslende strømmen langt under havoverflaten.

«Ved å legge lyttesansen til forståelsen av havets skapninger tror jeg at vi kan øke respekten for og kunnskapen om dette svært viktige og sårbare økosystemet.»

Konsultering i lydprogramvare og installasjon ved Tony Myatt og Oliver Larkin, Music Research Centre, University of York, UK.
Produsert av NOTAM i samarbeid med Ultima.