«Erotogod»

Stahl Stenslie, Knut Mork Skagen, Asbjørn Flø, Trond Lossius
Asbjørn Flø laget musikken til denne installasjonen, som spiller på kroppslig interaksjon med religiøst materiale.