Etiske retningslinjer

Notams etiske retningslinjer finnes her.

Om du som ansatt eller bruker av Notam opplever kritikkverdige forhold, ønsker vi din tilbakemelding.

Denne kan du gi ved å sende en e-post til hms-ansvarlig Thom Johansen eller daglig leder Christian Blom. Disse plikter å behandle varselet diskret, følge opp det kritikkverdige forholdet i henhold til gjeldende lover og regler, og kontakte deg med en tilbakemelding om det er ønskelig.

Om du vil varsle anonymt, kan du bruke skjemaet nedenfor.

Et anonymt varsel kan sendes til daglig leder eller hms-ansvarlig.

Varsling til daglig leder (Christian Blom)    Varsling til HMS-ansvarlig (Thom Johansen)