ETT TOMT RUM AV INGENTING

Ewa Jacobsson: ETT TOMT RUM AV INGENTING 

Harpefoss Poesifestival 2016

Åpning fredag 16. september

Jacobsson startet arbeidet i april i Harpefoss hvor hun sanket lokalt lydmateriale fra naturen og menneskelig aktivitet, som lyden av snø, dråper som faller inne i fosseljuvet, dynamitt, anleggsmaskiner, atmosfæren på den lokale butikken, samtaler; materiale hun så tok med til studio Nordheim. ETT TOMT RUM AV INGENTING plasserer Jacobsson (blant mye annet) en høyttaler inne i en rusten hermetikkboks, dandert med marmorert marsipan som ligner bark, lagt på en rull med bobleplast. Klangen blir formet av objektet, det «høyteknologisk» bearbeidede materialet fra høyttaleren blir farget av den «verdiløse» hermetikkboksen og marsipan med konnotonasjoner til hjemme-sfæren. Jacobsson fremhever at mennesket også er sammensatt, alle delene må med og lyttes til. Å øve oppmerksomheten lar virkeligheten skape gjenklang, en respons i oss, noe som krever et tilsvar og gjør deg i stand til å ta ansvar. «Hva er du selv, og hva bruker du din oppmerksomhet og ordene dine til?»

Ewa Jacobsson er billedkunstner og komponist. Hun samler på lyd og objekter, og bruker videre materialer som marsipan, olje, stål, wire, foto og tegning i kunstneriske prosesser med funnede objekter (objets trouvée). Hun er komponist, vokalist og musikkteknolog, og arbeidene hennes omfatter stedsspesifikke installasjoner med grafikk, lyd og bearbeiding av sted, rene lydarbeider, fysiske klingende gjenstander og live performance. Avanserte teknikker og materialer kombinert med lavteknologi, hjemlige materialer og «verdiløse» gjenstander gjenspeiler interesse for transport av betydning og mening, eksistensielt og politisk. I sin bruk av ulike medier, om det er visuelle, taktile eller lydlige materialer, ignorerer hun de vanlige hierarkiene i våre liv og tankemåter. 

Kilde:

ABOUT the working process. A statement.

I forhold til festivalens tema «oppmerksomhet» prøver Ewa å gjøre oss i stand til å oppfatte det man vanligvis ikke ser eller hører, men glemmer. Kunsten er også politisk: Ditt indre rom av oppmerksomhet skaper det ytre rommet, skaper muligheten til å være bevisst på hvilken tid, hvilket sosialt og politisk rom vi eksisterer i. Tittelen på verket henspeiler ifølge Ewa til hvordan kunsten «er» ingenting, kunstneren kan gjøre noe totalt meningsløst og samtidig dypt alvorlig. Rommet «er» ingenting, men konteksten skaper en ny opplevelse, som gjør at du kan høre og se tydeligere, og bli i stand til å beskrive noe du ellers ikke har lagt merke til. Dette henger sammen med festivaltemaet (oppmerksomhet). Verket er stedsspesifikt og består av opptak, vokal og visuelle objekter med lydkilde. Det er både et musikkverk og en installasjon med tiltale til forskjellige rom av våre kognitive mekanismer med både tekst og tale, lyd og musikk og sanselige objekter. I installasjonen og performancen får vi oppleve hennes sangstemme fra ubearbeidet til bearbeidet, at den går sammen med lyd av fuglesang og lyden av en anleggsmaskin mot stein. Lydene har samme struktur, og får en til å bli oppmerksom på lyttingen. «Hva er det du egentlig lytter til, hva er det for slags språk?»

Årets utgave av Harpefoss poesifestival var 16.-17. september. Festivalen ønsket gjennom samtaler, forelesninger, opplesninger, kunst og konserter å gi deltakere og publikum mulighet til å undersøke spørsmål rundt begrepet oppmerksomhet. HPF er en nordisk, flerkunstnerisk poesifestival som arrangeres annethvert år og går over to dager. Årets program ble satt sammen av en kuratorgruppe bestående av Kristin Berget, Eivind Hofstad Evjemo, Anna Kleiva og Maja Ratkje. Jacobssons installasjon sto under festivalen.

Kilder:

http://www.harpefosshotell.no/ett-tomt-rum-av-ingenting-16-september/

Jacobsson i samtale med festivalkurator Maja S.K. Ratkje om bestillingsverket til HPF16

Jacobssons hjemmeside