Laster Arrangementer
  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

Notam på Ultima 2022 – Kunstfilm på en søndag

Dato: september 18, 2022
Tid 5:00 pm - 8:00 pm

Arrangør

Denne søndagskvelden presenterer Notam fire nylig produserte kunstfilmer som utforsker alt fra poetiske abstrakte landskap til sosial kritikk. Alle verkene som presenteres er helt eller delvis utviklet ved opphold under Notams residensordning for kunstnere som arbeider med digitale visuelle medier i 2021/22.

17.00 – 17.22: Ruinkonstruksjonar
17.22 – 17.32: Fluid Interference
17.40 – 18.12: Life after Death
18.12 – 18.26: Suuri Kutsuminen
18.30 – 18.52: Ruinkonstruksjonar
18.52 – 19.02: Fluid Interference
19.10 – 19.42: Life after Death
19.42 – 19.56: Suuri Kutsuminen


Suuri Kutsuminen
 – Camilla Edström Ödemark

Suuri Kutsuminen  är inspirerat av den skogsfinska förhållandet till sin omvärld genom sina magiska seder med en tietäjä i centrum. En tietäja var en person med kunskaper om världen med vilka den erhöll ett särskilt inflytande över den. I Suuri Kutsuminen återvänder konstnären till språkets inflytande över vår förståelse av den värld vi lever i. Titeln på finska, som är konstnärens andra, men bortglömda och förlorade språk, syftar på frambesvärjning, men i ordet “kutsuminen” återfinns också konnotationer till namngivning.

Camilla Edström Ödemark (f. 1985, Åland) är utexaminerad från Kunstkademiet i Oslo. Hon har en tidigare BFA från Konstfack. Hennes praktik bygger på ett starkt intresse för förhållanden som kännetecknas av en ständig förhandling mellan den självmedvetna kroppen och dess omgivning.

Fluid Interference – Aron Dahl

Fluid Interference (2022) er ett nytt verk for elektronikk og video lagd med gamle videosynther og en Buchla Music Easel. Verket handler om systemisk vold mot transpersoner i Norge.

Aron Dahl (f. 1989) er komponist, filmskaper, synthnerd, saxofonist og sanger, basert i Oslo og Los Angeles. Arbeidet hans er en sjangeroverskridende blanding av ambient, kammermusikk, sentimentale kjærlighetssanger, feltopptak, pop og tekno, auto-fiksjon og dokumentarisk materiale og beskeftiger seg med temaer som queer identitet og seksualitet, fremmedgjøring, makt, sårbarhet og transcendens.

 Life After Death – Zétény Nagy 

Life After Death er et audiovisuelt verk hvor tittelen reflekterer den skapende prosessen. Digitale filer av ulike variabler, har blitt dekonstruert og gjenfortolket som bilder og videosekvenser. Denne prosessen kan sees som en metafor for hvordan organisk materiale brytes ned og reintegreres etter sin død. Life After Death omhandler frykten for det ukjente, det usikre, tidens forgjengelighet, emosjonelle traumer og det å slå seg til ro tidens ubøyelige, ustoppelige natur.

Zétény Nagy arbeider med sonisk, visuell og multimedial kunst. Han er forskningsassistent og arbeider med en Master of Science i Creative Technologies ved Illinois State University. Han har en bachelorgrad i elektronisk musikk og mediekunst fra Liszt Akademiet i Budapest.

Ruinkonstruksjonar – Karina Sletten

Billedkunstner Karina Sletten (1993, Bergen) har i de siste årene utforsket et begrep hun kaller ruin-konstruksjoner – fysiske og sosiale konstruksjoner som preger byrommet.

I videoverket Ruinkonstruksjonar har Sletten sidestilt samtaler med ulike intervjuobjekter med noen av byens daværende byggeprosjekter. Forlatte hus, kraner og grus vises i bakgrunnen av samtaler med samfunnsgeograf Alf Jørgen Schnell, landskapsteoretiker Janike Kampevold Larsen og billedkunstner Lars Sandås. Hvem som produserer landskap, hvordan det påvirker personer og hvem som blir påvirket mest er blant flere spørsmål som stilles i videoverket.

*Verket Uten tittel er laget på bestilling for nyMusikk og vises med deres tillatelse.
*Verket Suuri Kutsuminen ble laget for prosjektet Falnande Språk. Verksproduksjonen er støttet av FABRIKKEN for Kunst og Design (DK) og Kulturrådet.
*Merk at verket Life After Death inneholder sterke visuelle virkemiddel som kan være triggende for noen